Idaho Metros


Metropolitan and Micropolitan areas in Idaho:

1. Blackfoot

2. Boise City-Nampa

3. Burley

4. Coeur d'Alene

5. Idaho Falls

6. Lewiston

7. Moscow

8. Mountain Home

9. Pocatello

10. Rexburg

11. Twin Falls


Go to Idaho Index

Outdoors related information copyright © Stratus-Pikpuk, Inc.